Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

 
De scheldepolders van de Linkeroever  Rijkhard Van Gerven  1
Kijk op Boerderijen S.J. Van Der Molen 2
Het Hooghuis te Doel  Richard Willems  3
Saeftinghe-boek  Vogelwacht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut"  4
Saeftinghe  George Sponselee en Marc Buise  5
Zeven eeuwen polders van Doel Jan Van den broeck  6
Doel aan de Schelde  Jan Van den broeck  7
Zo was het vroeger. Landelijk leven in Vlaanderen  Leo Schrooten  8
Kieldrecht polders gewonnen op de zee P. Verbeeck en E. Engels  9
Beschermde monumenten in Oost-Vlaanderen  Andrea De Kegel, Anthony Demey, Patrick Devos en Luc Robijns  10
Het Land van Waas 10 eeuwen bouwkunst  Anthony Demey  11
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n1(B-L)  Anthony Demey  12
De Maalderij van Prosperpolder  Freddy Buys  13
Het Boerderijenboek Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 14
Welk eiland heette Chanelaus ? De bevolking van Kallo en de heemkundige kring "Het Land van Beveren"  15
Natuurpunt-wal  16
De oude hoeven in het Land Van Waas  Prof. Dr. A. De Groodt - Architect Fr. De Groodt  17
De Boerenwoning  Boerinnenbond Leuven 18
Iets over boerderijen  Ons Heem - Dhr J. Weyns 19
Van komwoning tot Vlaamsche boerderij Clemens V. Trefois 20
Middeleeuwse bekappingen in het vroegere graafschap Vlaanderen  H. Janse en L. Devliegher  21
Een greep uit het verleden. Recepten van eerwaarde zuster Huberta  Richard Willems 22
Het verhaal van ons huis  Jozef Weyns 23
Oude hoeven in Vlaanderen Clemens V. Trefois 24
Landelijke architectuur Clemens V. Trefois 25
Van vakwerk tot baksteenbouw Clemens V. Trefois 26
Het boerendak Clemens V. Trefois 27
Verloren dorp Clemens V. Trefois 28
Leven van het land Boeren in België 1750 - 2000  Yves Segers Leen Van Molle  29
In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee Julien van Remoortere 30
Het land van Waes Prosper Thuysbaert 31
Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempische mijnwerker Karel Engelbeen 32
Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand  Frans De Potter en Jan Broeckaert 33
Geschiedenis van de gemeenten Provincie Oost-Vlaanderen  Frans De Potter en Jan Broeckaert 34
Terugblik... Zwijndrecht, Burcht en ST-Anneke G.K. Kockelberg 35
Vlaamse hoeven vorm en sfeer  Jozef Weyns 36
Het Land van Hulst Ed Steijns en George Sponselee 37
Kijk op het Waasland Werner Smet 38
Vrasene int Lant van Waes Plaatselijke kulturele raad van Vrasene 39
De veenontginning 12e - 16e eeuw Beatrijs Augustyn 40
Stichting van de parochie H. Engelbertus te Prosperpolder  Dagboek Eerwaarde Heer Florimond Van Haelst  41
Flandria Illustrata Sanderus 42
Het land van Reinaert Rik Van Daele, Marcel Ryssen en Herman Heyse  43
Verrebroek broek aan de Vere Werkgroep jubileum boek 44
Gulden spiegel Oostvlaanderen Marcel Grypdonck- Herman Verbaere 45
Hoeven op land gebowd Vic Goedseels en Luc Vanhaute 46
Van poldersloot tot wereldhaven Albert De Vree 47
De vier ambachten en het land van Saaftinge in de middeleeuwen  Prof.Dr.M.K. Elisabeth Gottschalk  48
De geschiedenis van Hulst  P.J. Brand  49
Buizelendam Gerda Drieghe 50
Geschiedenis van het mirakuleus beeld o.l.v. van 't Gaverland  E.H.A.B., oud-onderpastoor te Melsele  51
Melsele in heden en verleden  Petrus Van Landeghem  52
Meerdonk een beeld van een dorp Noël de Cock 53
Het klooster van Boudelo 1700-1800 Yves Beaurain E-thesis  54
Sociaal-Economische Geschiedenis van de 19e eeuw. Geschiedenis van volk en Land van Beveren  Frieda Meire 55
Geschiedenis van de gemeente Verrebroek  Frans Van De Velde (monografie) 56
De Antwerpse noorderpolders en de 16de en 17de eeuw  Ministerie van openbare werken bruggen en wegen bestuur der waterwegen  57
Schets van de ontwikkeling der Wase Polders  E.H.J. De Wilde  58
De groei der Waassche dorpen E.H.J. De Wilde 59
Het Land van Waas in 1574 en 1575 Reisnota's van Dionisius (De) Harduyn  E.H.J. De Wilde 60
Verrebroek in oude prentkaarten  Frans Van de Velde  61
Haasdonk in heden en verleden (deel 1)  Werner Smet, Petrus Van Landeghem, Guido Van Lijsebetten  62
Haasdonk in heden en verleden (deel 2)  Petrus Van Landeghem  63
Kallo in oude prentkaarten  Frans Van de Velde  64
Nieuw-Namen in oude ansichten  A. Wouters  65
De Vier Ambachten Jaarboek 2001 - 2003  66
Waar eens 't gekrijs der meeuwen  G.M.P. Sponselee en G. Wijne  67
Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen  A.L.J. Van De Walle  68
Politieke en institutionele geschiedenis. Geschiedenis van volk en Land van Beveren  Dirk Verelst  69
De veenontginning 12e - 16e eeuw. Geschiedenis van volk en Land van Beveren  Beatrijs Augustyn  70
Boerderijbouw in België  L.J. De Maesschalck  71
Kleine landschapelementen: onbeschermd en bedreigd  De Steltkluut, Terneuzen  72
Het fort van Haasdonk en bunkers  Raymond Van Meirvenne 73
Vesting tijdschrift  Simon Stevin-Vlaams Vestingbouwkundig Centrum  74
De klompenmakerij  Paul Hesters  75
Fort Liefkenshoek Een klein fort met een groot verleden  Raymond Van Meirvenne  76
Boeren van toen  Hans Siemes  77
De Singelberg te Beveren-Waas J. De Meulemeester  78
Het goudboek van den Belgische Landbouw  M J Vander Vaeren  79
Oude Oostvlaamse Hoeven (2 delen)  Noël Kerckhaert  70
Oude Oostvlaamse herbergnamen  Noël Kerckhaert  71
Geschiedenis van de landbouw in Belgie (2 delen)  Paul Lindemans  72
Het Hof ter Welle te Beveren  Jeugdtehuis Hof ter Welle en HLVB  73
De buurtspoorwegen in de provincie Oost-Vlaanderen 1885-1968  Jos Neyens  74
Landelijk leven in Vlaanderen  Altiora Averbode  75
Verrebroek Broek aan de Verre  Wijkcultuurraad Verrebroek  76
Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945  J. Leper  77
Frontier Steden en Sterckten  P. Stockman en P. Everaers  78
Van polders en landlieden  Walter van Hoorick  79
In het spoor van Anna Piers  Richard Weemaes  80
De Wilhelmieten te Beveren 1461-1784  Richard Weemaes  81
De kerk van Kallo en haar omgeving  R. Van Gerven  82
Het Land van Waas R. Van Gerven  83
Geschiedkundige schetsen uit Beveren Waes  Richard Pypers  84
Rijk polderland verdwenen onder baggerzand  Edmond Reyn  85
Doel met een hoofdletter  Jef Deyaert - Frank Pollet  86
In de tijd van de kleine patatten  Julien van Remoortere  87
Nieuw-Namen en OLV van Hulsterloo  J. de Baar  88
De val van Antwerpen  J. Van Roey  89
Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen  Adriaan Verhulst  90
Steensnede  2003 Open Monumentendag  91
Uit klei gebouwd "Baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940  Giovanni Peirs  92
Ons Heem Tijdschrift Verbond voor Heemkunde 93
Oud landbouwgereedschap  Arnold Eloy  94
De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen (band 1+2)  Dr. Patrick Devos  95
Singelberg & het land van Beveren  Lannoo 2007 div. auteurs  96
Lillo en Liefkenshoek Deel1  J.M.G. Leune  97
De Antwerpse noorderpolders in de 16de en 17de eeuw  P .Guns 98
Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker scheldeoever P. Guns 99
Over den Vier Ambachten 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk A.M.J. de Kraker H.van Royen Marc E.E. De Smet 100
Streekdrachten in onze gewesten H. Vannoppen 101
Het distrikt ST.Nikolaas voorheen Land Van Waes  J.A.J.L. Van Den Bogaerde 102
De Wase keuken vroeger en nu André Vanderveken 103
150 Jaar landbouwcomice Sint Niklaas Landbouwcomice Snt Niklaas 104
Boerderijbouw in Zeeland P.J. van Cruyningen 105
Prosperpolder onstaan van parochie en kerk Freddy Buys - Land Va Beveren 2007 106
Kallo in oude prentkaarten Frans Van de Velde 107
20 eeuwen vlas in Vlaanderen Bert De Wilde  108
Wel en wee aan de Schelde pastoor César De Cock 109
100 jaar geleden Frans Sterckx 110
De Bevrijding van Doel Richard De Nul 111
Angst en Terreur in Doel Richard De Nul 112
Het Landschap Fotoarchief Land van Waas 113
Kallo gisteren en morgen Rosine De Dijn Jan Decreton 1990 Bayer Antwerpen N.V. 114
Erfgoedbank Waasland 115
Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen 116
Familie Brijssinck Duivenkeet hoeve Haasdonk Francois Van Leugenhage 117
Ik weet nog hoe het was... Johan Struye 118
De bedijking van de Prosperpolder Jaarboek "De Vier Ambachten" 2001 - 2003 Yves De Beleyr 119
De Hertogin Hedwigpolder en omgeving Jaarboek "De Vier Ambachten" 2011 Honoré Rottier 120
2011 Boerderijbuw in Zeeland 2011 P.J. van Cruyningen 121
In de tijd van de kleine patatten Julien van Remoortere 122
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 1) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012 123
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 2) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012 124
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 3) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012 125
Ruraal erfgoed Linkeroever (figuren) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012 126
Onderzoek erfgoedwaardeProsperpolder en Kieldrecht Vincent Debonne, Hilde Kennes en Leen Meganck 127
Kapellen In Beveren Dirk Van Duyse, Johan De Ridder, Peter Heyndrickx en Roger Steyaert 128
Logboek van DE KOGGE TinneJacobs - San Van de Voorde - Kris Vandevorst 129
80 Jaar Nieuwe Parochie BEVEREN In de onze-lieve-vrouw van bijstanparochie Het Feestcomité 2014
130
Sekere parije hoogh landt Meerdonck genaemt Leo Vercruyssen 131
Ik weet nog hoe het was... dorpen in Vlaanderen Johan Struye Standaard uitgeverij 132